Back to top

Nejčastější dotazy

Jak je možné v aplikaci MojeObec požadovat potvrzení o hlášené závadě a zároveň zůstat anonymní? Nevylučuje jedna možnost druhou?

Spojení mezi platformou MOBISYS a aplikací MojeObec vzniká výhradně pomocí tzv. device tokenu, které je možné si představit jako unikátní ID mobilního telefonu generované operačním systémem mobilního telefonu. Jakékoliv další informace tedy k samotnému spojení nejsou potřeba a mají pouze doplňující povahu.

Pokud uživatel při hlášení závady zaškrtne políčko: "Odeslat data anonymně", znamená to, že se při komunikaci vynechá jméno a telefonní číslo, které uživatel definoval během registračního procesu obce, a odešle se pouze hlášení závady.

V případě anonymního hlášení závady zůstává políčko: "Přeji si být informován o řešení" stále aktivní, neboť systém MOBISYS má právě skrze device token stále možnost odeslat odpověď správnému mobilnímu přístroji.

Jak kvalitně je zajištěna anonymita mnou vloženého hlášení?

Do administračního rozhraní systému MOBISYS má přístup pouze několik expertů firmy Macron Software, spol. s r.o., která celý systém spravuje a administruje. Zástupci obcí mají přistup pouze k profilům svých obcí, ve kterých mají právo evidovat Hlašení závad, vytvářet informační kanály obce a skrze tyto kanály poskytovat informační servis.

Navíc občané se k systému registrují pomocí svého mobilního telefonu a v celém systému jsou vedeni pouze podle vygenerovaného číselného ID. Dokud tedy občan nevyplní své jméno nebo telefonní číslo v příslušné kolonce Hlášení závad, nebudou v systému tyto informace uloženy.

Je možné hlásit závady ve více obcích?

Systém MOBISYS v současnosti umožňuje občanům využívat službu Hlášení závad pouze v jejich domovských obcích.

Je možné mít více domovských obcí než pouze jednu?

V této verzi projektu MOBISYS má každý občan možnost si zvolit pouze jednu domovskou obec. Jako poskytovatelé tohoto servisu si uvědomujeme, že mnoho občanů má nejen trvalé, ale také přechodné bydliště a že tedy jejich život probíhá ve více lokalitách, a proto je zařazení této funkcionality jednou z priorit budoucí verze projektu MOBISYS.

Problémy s přijímáním SSMS na některých typech telefonů

Na určitých typech starších telefonů může při standardním nastavení docházet k problémům při přijímání SSMS. Problémy jsou většinou způsobeny agresivní správou běhu aplikací ze strany systému nebo různých specifických nadstaveb systému, a to z důvodu úspory baterie apod. Pokud SSMS občas nebo stále nepřicházejí, doporučujeme nastavit aplikaci MojeObec jako chráněnou.

Problémy byly potvrzeny na starších typech telefonů s Androidem 6 a staršími verzemi nadstavby EMUI. U těchto telefonů specificky doporučujeme v Nastavení systému, sekce Aplikace, záložka Baterie povolit pro aplikaci MojeObec volby "Automatické spuštění aplikace" a "Běžet i po vypnutí obrazovky".

Na některých telefonech (např. Xiaomi Redmi) je třeba v nastavení systému pro aplikaci MojeObec explicitně povolit "Zobrazit oznámení", příp. v podsekci "Push notification" povolit zvuk.

MojeObec 2.0