Back to top

Mobilní aplikace pro občany

Informační systém MOBISYS nabízí občanům zcela zdarma mobilní aplikaci MojeObec, skrze kterou mohou komunikovat se zástupci svého bydliště.

Tato aplikace poskytuje občanům elegantní a přehledné uživatelské rohraní, pomocí něhož se uživatelé dostanou velmi jednoduše k požadovaným informacím.

 

Každý uživatel si nejprve, dle svého bydliště, zvolí svoji domovskou obec (město), a tím získává možnost komunikovat se zástupci své obce (města) skrze systém Hlášení závad.

Kromě toho má každý občan ještě možnost si vybrat typ informací, o kterých by byl rád ze strany své obce (města) informován. Každá obec (město) za tímto učelem poskytuje tzv. informační kanály - např. doprava, kultura, sport apod., ke kterým se může každý občan připojit.

Je zřejmé, že život mnoha občanů je svázán s více lokalitami, než s jejich domovskou obcí, a proto také systém MOBISYS nabízí občanům možnost přihlásit se k informačním kanálům dalších obcí (měst). Množství lokalit a informačních kanálů, ke kterým se daný občan může přihlásit není nijak omezen.