Back to top

Informační systém SSMS

Pojem „chytrá SMS“, neboli SSMS z anglického Smart SMS, je obecný termín vztahující se k zasílání zpráv na chytrých mobilních telefonech, pomocí tzv. „push notifikací“.

 

Z pohledu koncového uživatele se push notifikace neliší od klasické SMS. Uživateli je doručeno oznámení o nějaké události. Jediným rozdílem je, že v praxi doručení zprávy neprobíhá skrze systém SMS zpráv, ale zpráva je doručena pomocí konkrétní mobilní aplikace. Jedná se tedy o datový přenos.

V technickém smyslu jsou push notifikace schopné indetifikovat mobilní telefon, k němuž směřuje konkrétní zpráva a zahájit komunikaci s příslušnou aplikací. V praxi má proces přijetí chytré sms na mobilním telefonu dvě fáze:

  1. Push notifikace nejprve vytvoří tzv. oznámení , které může mít různou formu. Např. telefon iPhone zobrazí bublinku s oznámením uprostřed obrazovky telefonu, kdežto telefony s operačním systémem Android zobrazí ikonku aplikace, pro kterou je zpráva určena v levém horním rohu. Oznámení je zpravidla doprovázeno zvukových signálem. Uživatel je tak upozorněn na nově příchozí zprávu.
  2. Jakmile uživatel klikne na dané oznámení, zařídí push notifikace otevření příslušné aplikace a zobrazení nové zprávy.