Back to top

Hlášení závad v obci

Proces řešení jakéhokoliv problému má několik následných kroků.

Tím prvním a zároveň nejdůležitějším krokem je daný problém definovat a předat ho kompetentní osobě, která má  pravomoc či odpovědnost tento problém řešit.Teprve poté se mohou věci pohnout kupředu a nastat fáze řešení, a nakonec fáze vyřešení daného problému.

 

Jednou z velkých výhod informačního systému MOBISYS je, že pomocí mobilní aplikace MojeObec dáva občanům možnost informovat zástupce obce o vzniklých problémech či závadách. Občané tedy získávají nástroj, pomocí něhož budou moci velmi pohodlně a především rychle přispívat k řešení problémů svého bydliště.

Kromě běžných problémů jako např. rozbité okno autobusové čekárny, se v obci mohou objevovat problémy, na které by občané rádi upozornili, ale mají strach z možných důsledků tohoto oznámení ze strany těch občanů, kteří tyto problémy způsobují. Systém MOBISYS s těmito typy problémových situací počítá a umožnuje občanům oznamovat problémy také anonymně.