Přejít k hlavnímu obsahu

Nejčastější dotazy

Spojení mezi platformou MOBISYS a aplikací MojeObec vzniká výhradně pomocí tzv. device tokenu, které je možné si představit jako unikátní ID mobilního telefonu generované operačním systémem mobilního telefonu. Jakékoliv další informace tedy k samotnému spojení nejsou potřeba a mají pouze doplňující povahu.

Pokud uživatel při hlášení závady zaškrtne políčko: "Odeslat data anonymně", znamená to, že se při komunikaci vynechá jmého a telefonní číslo, které uživatel definoval během registračního procesu obce a odešle se pouze hlášení závady.

V případě anonymního hlášení závady zůstává políčko: "Přeji si být informován o řešení" stále aktivní, neboť systém MOBISYS má právě skrze device token stále možnost odeslat odpověď správnému mobilnímu přístroji.

Do administračního rozhraní systému MOBISYS má přístup pouze několik expertů firmy Macron Software, spol. s.r.o., která celý systém spravuje a administruje. Zástupci obcí mají přistup pouze k profilům svých obcí, ve kterých mají právo evidovat Hlašení závad, vytvářet informační kanály obce a skrze tyto kanály poskytovat informační servis.

Navíc občané se k systému registrují pomocí svého mobilního telefonu a v celém systému jsou vedeni ve spojení telefonní čislo a vygenerované číselné ID. Dokud tedy občan nevyplní své jméno v příslušné kolonce Hlášení závad, nebude v systému existovat žádné spojení mezi jeho jménem a telefonním číslem.

Pokud by chtěl tedy někdo skutečně zůstat anonymní a měl pocit, že někdo v obci mohl poznat jeho mobilní číslo, může si koupit dobíjecí sim kartu jakéhokoliv operátora s číslem, které nikdo z jeho spoluobčanů nemůže znát a skrze toto číslo se přihlásit do registru dané obce, zaevidovat ji jako domovskou a provést Hlášení závad. V tomto případě operátor neví, kdo je majitelem dobíjecí sim karty a v systému MOBISYS se nachazí také pouze telefonní číslo, které nemůže znát nikdo jiný než majitel sim karty.

Systém MOBISYS v současnosti umožňuje občanům využívat službu Hlášení závad pouze v jejich domovských obcích.

V této verzi projektu MOBISYS má každý občan možnost si zvolit pouze jednu domovskou obec. Jako poskytovatelé tohoto servisu si uvědomujeme, že mnoho občanů má nejen trvalé, ale také přechodné bydliště a že tedy jejich život probíhá ve více lokalitách, a proto je zařazení této funkcionality jednou z priorit budoucí verze projektu MOBISYS.